web analytics

Aandeel overheidsbestedingen in het bbp toegenomen

dooradmin

Aandeel overheidsbestedingen in het bbp toegenomen

Het CBS heeft onlangs een nieuw onderzoek, genaamd ‘De invloed van de overheid op het bbp’, gepubliceerd. Uit deze studie blijkt dat het aandeel van de overheid in het bruto binnenlands product weer bijna terug is op het niveau van voor de financiĆ«le crisis. Het overheidsaandeel in het bbp, oftewel de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen samen, bedroeg vanaf het vierde kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal in 2017 bedroeg 27,7%. In 2009 bereikte dit aandeel namelijk de recordhoogte van 30,8%, waarna het overheidsaandeel een aantal jaren flink afnam.

Het overheidsaandeel in het bbp is voor een groot deel afhankelijk van de conjunctuur. Zo is het aandeel van de overheid groter wanneer het land in een laagconjunctuur verkeerd, omdat de overheidsuitgaven een stuk minder conjunctuurgevoelig zijn dan de bestedingen in de private sector. Zo was in 2009, het startjaar van de crisis, het aandeel op zijn hoogst: 30,8%. Uitzondering op deze regel was de periode van 2012 tot en met 2013. In deze jaren verkeerde de economie ook in een laagconjunctuur. Echter nam het overheidsaandeel in deze periode juist af, doordat de overheid in die periode aan het bezuinigen was.

dooradmin

Consumentenvertrouwen vermindert ook in januari niet

De Nederlandse consument is ook in de eerste maand van 2018 nog onveranderd positief. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Volgens de recente metingen van het CBS komt het consumentenvertrouwen in januari 2018 uit op 24, terwijl dit in december 2017 nog 25 was. Het consumentenvertrouwen in januari ligt ver boven het gemiddelde cijfer van de laatste 20 jaren, waarin het consumentenvertrouwen gemiddeld -3 was.

Het consumentenvertrouwen is opgebouwd uit het oordeel over het economische klimaat en de koopbereidheid. Het oordeel over het economisch klimaat, wat bestaat uit het gemiddelde van het oordeel over de economische situatie in het afgelopen jaar en de verwachting over het komende jaar, blijft 45. De koopbereidheid, is iets gedaald: dit cijfer komt uit op 11 in januari. Dit komt doordat consumenten iets minder positief zijn over hun financiƫle situatie en dat zij de tijd minder gunstig inschatten voor grote aankopen. Deze daling van de koopbereidheid en het gelijk blijven van het oordeel over de economische situatie samen zorgen ervoor dat het consumentenvertrouwen dus iets is gedaald in januari.