web analytics

Maandelijks archief februari 2018

dooradmin

Aandeel overheidsbestedingen in het bbp toegenomen

Het CBS heeft onlangs een nieuw onderzoek, genaamd ‘De invloed van de overheid op het bbp’, gepubliceerd. Uit deze studie blijkt dat het aandeel van de overheid in het bruto binnenlands product weer bijna terug is op het niveau van voor de financiĆ«le crisis. Het overheidsaandeel in het bbp, oftewel de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen samen, bedroeg vanaf het vierde kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal in 2017 bedroeg 27,7%. In 2009 bereikte dit aandeel namelijk de recordhoogte van 30,8%, waarna het overheidsaandeel een aantal jaren flink afnam.

Het overheidsaandeel in het bbp is voor een groot deel afhankelijk van de conjunctuur. Zo is het aandeel van de overheid groter wanneer het land in een laagconjunctuur verkeerd, omdat de overheidsuitgaven een stuk minder conjunctuurgevoelig zijn dan de bestedingen in de private sector. Zo was in 2009, het startjaar van de crisis, het aandeel op zijn hoogst: 30,8%. Uitzondering op deze regel was de periode van 2012 tot en met 2013. In deze jaren verkeerde de economie ook in een laagconjunctuur. Echter nam het overheidsaandeel in deze periode juist af, doordat de overheid in die periode aan het bezuinigen was.